Systrar

Kalendarium

Kalendarium HT-2018

 

20 augusti:                    Studiedag för samtlig personal. Förskolan stängd.

 

29 augusti:                    Fixar eftermiddag, vårdnadshavare, barn och pedagoger hjälps åt att fixa på förskolan. Vi startar 15:00 och förskolan stänger dörrarna 18:00. Föräldrarådet hjälper till med att koka korv. Mer information kommer från respektive avdelning.

 

18 & 19 september:      Föräldramöte kl. 18:30- 20:00. Information om den egna avdelningens kommande arbete med tema och utifrån förskolans styrdokument. Syd/Nord har föräldramöte 18 sept. och Väst den 19 sept.

 

september                     Föräldraråd kl. 7:00-8:30. Vi provar ett nytt koncept med att ha föräldrarådet på morgonen.

 

26 oktober:                   Studiedag för samtlig personal. Förskolan stängd.

45-47: Utvecklingssamtal.

november:                    Föräldraråd kl.7:00-8:30.

13 december:                Luciafirande. Mer information kommer via månadsbrev från respektive avdelning.

 

Vår verksamhet är under julen förlagd på förskolan Skutan, 27/12-4/1.

 

 7 januari:                      Studiedag för samtlig personal.