Systrar

Väst

På Väst går barn mellan 3-5 år.

Vi vill framförallt att barnen som går här ska ha roligt, känna trygghet och få en lärorik tid hos oss.

Vi arbetar aktivt med miljö och barnens hälsa genom att vi är ute dagligen. Barnen uppmuntras till fysiska aktiviteter genom att de kan cykla, springa, klättra både i träd och  leka i klätterställningen, gräva i sandlådan och ha gemensamma lekar på gården. Vi har gemensamma samlingar ute. Beroende på årstid  kan verksamhet ske både ute och inne. Det är till exempel  att måla, ritar spela spel och bygga.

När det är vinter och vi har snö så åker vi pulka i vår backe på gården.

Varje vecka går alla barn till skogen i olika grupper. Där har vi Mulle och Knytte verksamhet.  Vi har ett samarbete med Friluftsfrämjandet. Barnen får lära sig nya kunskaper om naturen och om våra vanligaste vilda djur, insekter och växter. Tillsammans med barnen tittar och pratar vi om årstider och ändringarna som sker under året. Vi upptäcker och undersöker på ett lek- och lustfyllt sätt. I skogen undersöker vi inte bara skogen, växter och djuren. Barnes språk och matematikbegrepp stimuleras också i naturen vi tittar bland annat efter geometriska former, jämför både pinnar, kottar och stenar. Barnen visar nyfikenhet till små kryp och tittar på insekter i luppar.

Innemiljön är gjorda efter principen rum i rummen. På Väst har vi delat upp rummen utifrån barnens intressen. Just nu har vi hörnor som innehåller teknik, matematik, språk och skapande. Där erbjuder vi material som stimulerar barnens intresse och lockar till lek och lärande. Materialet är på barnens nivå så att de lätt kan göra det som de intresserar sig av.

Efter lunch har barnen delats in i mindre grupper. I grupperna vill vi få en lugn stund tillsammans med barnen. Barnen och pedagoger kommer överens om aktivitet som tillexempel lyssna på bok, göra en av våra flanosagor, spela spel, lyssna på musik och massera varandra.

Vi arbetar mycket efter barnens intresse och ta vara på deras inflyttande.

Våra blivande förskoleklassbarn går under en kort period på hösten och hela vårterminen till Vik skolan. Där äter de mat i matsalen och har rörelselek i gymnastiksalen.

Vi vill utveckla barnens lust och nyfikenhet, sin tro på sig själva och att våga prova sina idéer i sitt livslånga lärande. Vi tillsammans med barnen arbetar medveten med pedagogisk dokumentation. I den får barnen reflektera över sitt eget lärande.