Systrar

Saxat ur tidningen ”Vi i Väsby”

 

Tummen upp för Frestalärare

Frestaskolan får tummen upp när Skolinspektionen gör en särskild kvalitetsgranskning av elevernas delaktighet i undervisningen på 23 mellanstadieskolor i landet. Väsby skola var också med i undersökningen.

 

Frestaskolan får bara positiva omdömen i Skolinspektions granskning av hur lärare skapar förutsättningar för delaktighet i en femteklass. Fresta var en av 23 skolor i landet som hade valts ut. Skolinspektionen tittat på om undervisningen – och den fysiska lärandemiljön – läggs upp så att alla elever känner engagemang och delaktighet i klassen, interagerar med varandra som en del av undervisningen samt övar sin autonomi. Lektionens aktiviteter ska också vara tillgängliga för alla elever. Frestaskolan fick beröm på samtliga punkter. Väsby skola hade också valts ut och fick generellt ett gott betyg, men behöver förbättra tillgängligheten i undervisningen och elevernas möjlighet till erkännande.

 

Tillbaka