Systrar

Frestaskolan

Välkommen till Frestaskolan!

”Skolan mitt i byn” för elever F-5. Montessoriklasser erbjuds mellan F-3. Alla skolans elever och pedagoger är indelade i arbetslag. Arbetslaget ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen. Det innebär fokusering på kunskapsmål och pedagogisk miljö, rörelse och vila när barnet bäst behöver det.

Pedagogerna använder interaktiva whiteboards tillsammans med eleverna.
I Frestaskolans skolråd möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Skolrådet tar aktiv del i skolans arbete och ordnar föreläsningar, förgyller skolans jullunch, samarbetar i trafikfrågor och trygghetsfrågor.