Systrar

Läsårsdata

Läsåret 2018-2019

Höstterminen

Alla elever börjar måndag 20/8
Alla elever slutar fredag 21/12
V. 44 lov

Ytterligare två studiedagar kommer att förläggas under terminen. På studiedagarna är fritidshemsverksamheten öppen med hjälp av vikarier.

Vikskolan studiedag 18/9 och 7/12

Vårterminen 

Alla personal har studiedag måndag 7/1
Alla elever börjar tisdag 8/1
Alla elever börjar torsdag 13/6

Sportlov v.9
Påsklov v.16
Lovdagar 31/5 och 7/6

 
Ytterligar en studiedag kommer att läggas ut under vårtterminen. Skolorna meddelar i god tid.