Systrar

Magneten

Söker du en skola med särskilt stöd för ditt barn?

Vilka vänder vi oss till?

Skolan vänder sig till elever från förskoleklass upp till skolår 6 som är i behov av särskilt stöd. Eleverna är i behov av ett mindre sammanhang med ett fåtal andra elever i undervisningen och en tät vuxen närvaro. Målgruppen har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter. De har ofta svårt att koncentrera sig och de kan även ha beteendestörningar, exempelvis utåtagerande eller undvikande beteende.

En förutsättning för Resursskolan att kunna ta emot ditt barn är att skolan kommer överens med hemkommunen om finansiering.