Systrar

Undervisningen

Vi arbetar med hjälp av specialpedagogik och vi förankrar skolans arbetssätt i modern utvecklingspsykologi och inlärningsteorier.

Ditt barn har ett individuell utvecklingsplan som tas fram i dialog med dig och ditt barn. Skoldagen anpassas utifrån ditt barns behov .

Undervisningen sker både enskilt och i liten grupp. Om det är utvecklande för ditt barn sker undervisningen i större grupp i samarbete med Odenskolan.

En skola med stor lärartäthet

Antalet elever på resursskolan är 14-18 elever och just nu arbetar 7.5 pedagoger med gruppen.

Skolan har sina lokaler på Eddavägen 1. Vi har Odenskolan som granne.