Systrar

Odenskolan

Välkommen till Odenskolan – en trivsam skola för lustfyllt lärande.

Vi arbetar med ”hela barnet – hela dagen”, all personal har gemensamt ansvar för varje elevs utveckling och lärarande. Språkutvecklande arbetssätt möter barnen redan i förskoleklassen. Matematiken har en central roll. I våra nya lokaler satsar vi dessutom på att utveckla eleverna i musik, drama och rörelse. Vi arbetar tillsammans för en trygg och trivsam skola och vi har återkommande varierande och uppskattade aktiviteter. I skolsamrådet möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa.