Systrar

Vikskolan F-9

Ballong Kunskaper UTAN barn

  • Undervisningsgrupper om ca 20 – 25 elever
  • Välutbildade lärare
  • Ma/No inriktning med möjlighet till ”spetsmatte”
  • Mer undervisningstid i ämnena matematik och svenska
  • iPads som verktyg i undervisningen
  • Tydlig dokumentation som beskriver elevernas kunskaper