Frestaskolan

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Frestaskolan.

Ställ dig i kö

Kommande aktiviteter

Träffa oss på våra aktiviteter!

Alla aktiviteter

Frestaskolan

Välkommen till skolan mitt i byn. Vi finns på Älvhagsvägen 15 i Upplands Väsby. Här finns två förskoleklasser och därefter årskurserna 1-5. Vi arbetar med inspiration av Montessori men även med kooperativt lärande i team. Det betyder att våra elever löser uppgifter tillsammans och lär av varandra.

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder dator som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-5. Med våra lärplattformar Admentum och Canvas får du en tydlig dokumentation och uppföljning för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling.