Kontakt

Biträdande rektor

Christina Moberg

Specialpedagog

Catherine Glöckner

Kurator

Susanne Mähler

Skolsköterska

Katarina Ayoub

Avdelningar

Vintergatan F-3: 070-910 51 49

Vintergatan 2-3: 073-815 10 16 (stängningstelefon) 

Fjärilen F-1: 070-959 71 40

Fjärilen 2-3: 070-393 80 03