Kontakt

Biträdande rektor

Christina Moberg

Specialpedagog

Catherine Glöckner

Skolsköterska

Katarina Ayoub

Avdelningar

Team förskoleklass: 073 - 815 10 16 (stängningstelefon)

Team 1: 070 - 910 51 49

Team 2: 070 - 959 71 40

Team 3-4-5: 070 - 393 80 03