Magneten resursskola

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Magneten resursskola.

Ställ dig i kö

Magneten

En resursskola från förskoleklass upp till skolår 5 för elever som är i behov av särskilt stöd. Här har eleverna behov av ett mindre sammanhang, ett fåtal andra elever i undervisningen och en tät vuxennärvaro. Eleverna har ofta en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Sedan läsåret HT-2018 tas elever med autism och/eller språkstörning emot. En förutsättning för Resursskolan att kunna ta emot ditt barn är att skolan kommer överens med hemkommunen om finansiering. Skolan ligger i samma lokaler som Odenskolan på Eddavägen 1 i Upplands Väsby.

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder dator som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-5. Med våra lärplattformar Admentum och Canvas får du en tydlig dokumentation och uppföljning för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling.