Magneten resursskola

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Magneten resursskola.

Ställ dig i kö

Magneten

Resursskolan Magneten är en resursskola F-5 för elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan är för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation på grund av psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. På Resursskolan Magneten får eleverna ett mindre sammanhang, ett fåtal andra elever i undervisningen och en tät vuxennärvaro.

Resursskolan Magneten är en skola för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation på grund av psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Skolan ligger i samma lokaler som Odenskolan på Eddavägen 1 i Upplands Väsby. 

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder dator som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-5. Med våra lärplattformar Admentum och Canvas får du en tydlig dokumentation och uppföljning för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling.

Resursskolan Magneten är öppen för alla elever i förskoleklass och grundskola. Skolan tillämpar anmälningsdatum som urvalsgrund för mottagande av nya elever. Tillståndet från Skolinspektionen innebär dock en begränsning i mottagandet genom att skolan riktar sig specifikt till elever med behov av särskilt stöd. Det innebär att pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och annan dokumentation om elevens tidigare skolgång ska lämnas vid ansökan till skolan så att beslut om mottagande kan fattas. En förutsättning för att skolan ska kunna ta emot eleven är att skolan kommer överens med hemkommunen om finansiering.