Ansökan till Resursskolan Magneten

Resursskolan Magneten är en skola för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation på grund av psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Skolan ligger i samma lokaler som Odenskolan på Eddavägen 1 i Upplands Väsby.

Resursskolan Magneten är öppen för alla elever i förskoleklass och grundskola. Skolan tillämpar anmälningsdatum som urvalsgrund för mottagande av nya elever. Tillståndet från Skolinspektionen innebär dock en begränsning i mottagandet genom att skolan riktar sig specifikt till elever med behov av särskilt stöd. Det innebär att pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och annan dokumentation om elevens tidigare skolgång ska lämnas vid ansökan till skolan så att beslut om mottagande kan fattas. En förutsättning för att skolan ska kunna ta emot eleven är att skolan kommer överens med hemkommunen om finansiering.

Vårdnadshavare är alltid välkomna att anmäla intresse för skolplacering av sitt barn Resursskolan Magneten. Ansökan görs i systemet Admentum och länken till ansökan finner du nedan. Vid ansökan ska pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och annan dokumentation om elevens tidigare skolgång lämnas till skolan. Kopior på dokumentationen ska bifogas ansökan. Ansökan görs på blankett som du finner du i bilagan nedan och som sänds per post till oss.

Ansökan med bilagor skickas till:

Resursskolan Magneten

Ansökan

Box 5017

194 05 Upplands Väsby