Kontakt

Biträdande rektor

Sofia Haraldsson

Specialpedagog

Christina Wallbing

Kurator

Susanne Mähler

Skolsköterska

Anna Magnusson

Avdelningar

Fritidshem: 076-135 04 38

Personrum Freja: 0708-14 93 19

Personalrum Mimer: 0708-14 93 25