Vikskolan

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Vikskolan.

Ställ dig i kö

Vikskolan

Vikskolan en liten F– 9 skola och vi finns på Viravägen 4 i Upplands Väsby. Vi är en skola med goda relationer och som arbetar aktivt för att barn och ungdomar ska kunna möta framtidens kunskapskrav och vi främjar det livslånga lärandet. Vi samarbetar för att alla barn och unga ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas – nu och i framtiden.

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder iPads eller dator som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-3. Med vår lärplattform Admentum får du en tydlig dokumentation och uppföljning för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling.