Information om högstadiet

Frågor och svar


Varför läggs högstadiet ner? 

Den nya Viraskolan ska bli en tvåparallellig F-6-skola. Med en parallellklass i varje årskurs, som Vikskolan är i nuläget, är det en utmaning att skapa rätt förutsättningar och sammanhang för våra elever. Det är därmed ingen främjande lärmiljö på Vikskolan, eleverna behöver ett bättre sammanhang för sin lärutveckling. 


Varför tas inte niorna emot de också om det är bättre förutsättningar för eleverna? 

För att de har bara ett år kvar av sin utbildning vilket är för kort tid att följa upp kunskapsutvecklingen i en ny verksamhet. För niorna är det mer fördelaktigt att få fullfölja på Vikskolan. 


När är Viraskolan klar?
Den är planerad stå klar till mitten på läsåret 24/25.


När var det tänkt att högstadiet skulle avvecklas? 

Högstadiet på Vikskolan är redan under avveckling då vi inte tar in årskurs 6 till höstterminen. Högstadiet skulle ha fasats ut under kommande läsår i takt med att årskurs 7, 8 och 9 slutar högstadiet.  


Hur kommer sig att det blev just Grimstaskolan? 

Kommunen öppnade upp möjligheten för våra elever där i år. Det är ett erbjudande som vi gärna accepterar. Vi är glada över att kunna samarbeta med kommunen på ett positivt sätt där de bästa lösningarna ska stå i fokus. 


Behöver man göra något för att flytta med till Grimstaskolan? 

Ja, varje vårdnadshavare behöver göra ett aktivt skolval genom att fylla i en blankett. Denna tillhandahåller vi och vi kan också finnas behjälpliga med att fylla i om man önskar. 


Var hittar man blanketten

Den kommer vi på Magnetica att maila/skicka hem till dig/vårdnadshavaren? 


Varför nu och inte nästa år eller längre fram när alla fått möjligheten att gå klart högstadiet? 

Det är nu platserna inom kommunen finns tillgängliga vilket de inte gör nästa år. Det är en anledning. Men den främsta är att det blir ett mycket litet antal elever på skolan som minskar varje år vilket inte är det bästa för eleverna. 


Har ni vetat om det här länge? 

Efter skolvalet inleddes en dialog mellan Magnetica och kommunen då man såg att det fanns möjligheter i form av lediga platser på Grimstaskolan samtidigt som inga nya elever i högstadieålder sökt sig till Vikskolan. Så den här lösningen diskuterats i en månad ungefär. 


Hur många elever går på Vikskolan idag?
Det är cirka 30 elever som berörs av flytten.


När och hur har vårdnadshavare och elever vid Vikskolan fått information om avvecklingen?
Elever och vårdnadshavare har fått information både muntligt och via mejl den 12 april.


Kommunspecifika frågor

Får eleverna själva välja skola?
Ja, eleverna har möjlighet att välja en annan skola än Grimstaskolan.  


Varför erbjuder kommunen eleverna plats på Grimstaskolan?
Grimstaskolan ligger i samma upptagningsområde som Vikskolan och har möjlighet att erbjuda plats till alla blivande årskurs 7 och 8 elever från Vikskolan.


Kan man välja någon annan skola än Grimstaskolan?  
Ja, man kan välja en annan skola.


Hur ansöker jag om skolskjuts/SL-kort? 

Du ansöker om skolskjuts via kommunens webbplats. Det finns tre kriterier som bedömningen av skolskjuts utgår ifrån. För att beviljas skolskjuts behöver ett av dessa tre kriterier uppfyllas.   

1.       Eleven har rätt till skolskjuts om skolvägen är lång. För elever i årkurs 7-9 kan man ansöka om skolskjuts om avståndet överstiger 4,5 km.  

2.       Eleven har rätt till skolskjuts om vägen till skolan är klassad som trafikfarlig.  

3.       Elever i grundskola, särskola och särgymnasium kan vid funktionsnedsättning eller av andra särskilda omständigheter beviljas skolskjuts efter individuell prövning.  

Du behöver ansöka om skolskjuts senast den 3 maj för läsåret 2021/2022


Till blanketten för ansökan om skolskjuts


För mer information om skolskjuts
 

Vid frågor eller funderingar om skolskjuts kontakta Väsby Direkt (Upplands Väsby kommun) på telefon: 08-590 970 00.


Hur gör man om man vill söka till en annan skola än Grimstaskolan?
Om man vill söka till en annan kommunal skola går det bra att göra en ansökan via e-tjänsten på kommunens webbplats. Om man vill söka till en fristående skola behöver man kontakta varje enskild skola direkt. Vi kan inte garantera att det finns lediga platser på andra skolor. Länk till e-tjänsten