Kommande aktiviteter

Välkommen till  våra digitala öppna hus och frågestunder där du kommer kunna gå in i ett digitalt rum för att höra/se den informationen som du är intresserad av.

Plats Digitalt Tid 8 februari 2021 18:00 - 8 februari 2021 19:00

Välkommen till  våra digitala öppna hus och frågestunder där du kommer kunna gå in i ett digitalt rum för att höra/se den informationen som du är intresserad av.

Plats Digitalt Tid 23 februari 2021 18:00 - 23 februari 2021 19:00