Information för vårdnadshavare

Canvas är Magneticas lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Det är i Canvas all kommunikation mellan elev, undervisande pedagoger, eventuellt fritidshem och mentorer samlas. Admentum är Magneticas administrativa system. I de här båda systemen kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt.

Få koll på Canvas

För dig som är vårdnadshavare på någon av Magneticas skolor är det viktigt att få koll på hur Canvas funkar. Det är nämligen genom Canvas som vi på skolorna kommer kommunicera det som rör ditt/dina barns lärande. I Canvas kan du bland annat:

  • Se schema
  • Se läxor, uppgifter och återkopplingar

Har du fler än ett barn hos oss kommer du kunna följa dem i samma vy i Canvas. Detta för att underlätta för dig att överblicka dina barns skolgång.

Kom igång med Canvas

Inloggning till Canvas: http://login.magnetica.se/


Få koll på Admentum

I Admentums App kan du sköta det mesta av din kommunikation med skolan. När du loggat in första gången på webbsidan kan du även logga in i vår app. Du hittar appen i Google Play eller Appstore.

Admentum finns också på webben. På webben får du tillgång till alla funktioner i Admentum. I Admentum kan du bland annat:

  • Se schema
  • Läsa skriftliga omdömen och ta del av IUP (individuell utvecklingsplan)
  • Göra ledighetsansökningar
  • Registrera fritidsschema

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven. Frånvaroanmälan ska göras senast 8.00.

Kom igång med Admentum

Inloggning till Admentum: https://www.admentum.se/

Information om Admentum App och Webb