Information om Corona

Med anledning av både det globala läget, och de senaste uppgifterna i Sverige om covid-19 vill vi informera och bidra med länkar till relevant information. Vi hänvisar till myndigheternas hemsidor såsom Folkhälsomyndigheten, UD, Vårdguiden och Krisinformation.se. Folkhälsomyndigheten följer noga händelseutvecklingen gällande covid-19. Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vilka åtgärder som är relevanta att genomföra.

Informationen uppdateras kontinuerligt

Senast uppdaterad: 27 september 2021

Om du har symptom på covid-19 är det viktigt att du

 • Testar dig
 • Inte går till jobbet eller skolan

Läs mer här: Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk

Anpassningar på våra förskolor och skolor

 • Lärande och Magnetica Education följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer för att minska smittspridningen på våra förskolor och skolor.
 • Från 29 september går vi in i fas 4 i öppningen av samhället i enlighet med nationella rekommendationer. Vi följer rekommendationerna med en successiv återgång och följer fortsatt situationen i Upplands Väsby kommun och anpassar oss därefter.
 • Närundervisning gäller på skolorna.
 • På Lärande och Magnetica Education genomförs riskbedömningar på varje förskola och grundskola. Anpassning kan ske lokalt, i linje med myndigheternas rekommendationer. Verksamheten kan anpassas mellan när-, fjärr- och distansundervisning/-arbete beroende på situationen i lägeskommunen eller på skolan. 
 • Huvudkontoret inom Lärande återgår från 29 september till arbete på kontoret.
 • Vi underlättar möjligheten till noggrann handhygien för att begränsa smittspridning. Rutiner för handtvätt finns uppsatta i våra verksamheter. Extra tvål och handsprit finns tillgängligt.
 • Extra städning och desinficering genomförs.

Rutiner vi fortsätter att följa för att begränsa smittspridning

 • Håll avstånd – tvätta händerna och stanna hemma vid symtom.
 • Matsalsrutiner
 • Hämtning och lämning av barn och elever sker utomhus.
 • Föräldramöten sker inte på plats i förskolan eller i skolan. 
 • Vi gör inte studiebesök.
 • Om möjligt genomförs utvecklingssamtal på distans/digitalt. 
 • Vi undviker att samla stora personalgrupper. 
 • Resor och konferenser undviks och måste en aktivitet genomföras sker det på ett genomtänkt och klokt sätt.

Idrottsundervisning som vanligt

Idrottsundervisningen återgår från och med nu till det normala och kan genomföras inomhus, där eleverna byter om och duschar. Simundervisning återupptas och transporter för resor till och från exempelvis simhallen genomförs kontrollerat med kollektivtrafik.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig. Rekommendationerna kring detta förändras inte den 29 september. Fortfarande gäller att du enligt smittskyddslagen är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. 

Vid misstänkt covid-19 bör man stanna hemma och undvika kontakter med andra människor, eftersom man inte kan veta om det beror på covid-19. Det gäller även om man haft covid-19 eller är vaccinerad. När en person i hushållet är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19 ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Den som tar testet stannar hemma i väntan på provsvar. Barn som inte uppvisar symtom på covid-19 kan gå till förskolan, skolan eller fritidshemmet. 

Vid misstänkt covid-19 bör man stanna hemma och undvika kontakter med andra människor, eftersom man inte kan veta om det beror på covid-19. Det gäller även om man haft covid-19 eller är vaccinerad. När en person i hushållet är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19 ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Den som tar testet stannar hemma i väntan på provsvar. Barn som inte uppvisar symtom på covid-19 kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem.

Läs mer här: Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk

Information till dig som är ovaccinerad för Covid-19

Ovaccinerade bör fortsätta att vara försiktiga efter den 29 september. De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. En hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge och uppmaningen till alla att anta vaccinationserbjudandet kvarstår. Folkhälsomyndighetens fullständiga rekommendationer gäller för dig som är ovaccinerad.

Rekommendation vid inresa i Sverige 

Fram till den 31 oktober rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden ska ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte. Testet bör tas så snart man kan efter ankomst, helst samma dag. Mer information finns på webbplatsen 1177.se Man behöver inte testa sig efter ankomst till Sverige om man enbart rest inom Norden, är fullt vaccinerad sedan minst två veckor eller har haft bekräftad Covid-19 det senast halvåret. Barn som är yngre än 6 år behöver heller inte testa sig efter ankomst till Sverige. 

I övrig gäller att man ska vara försiktig med vilka man träffar den närmaste veckan efter resan. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Är man smittad riskerar man att sprida smittan vidare, till exempel på arbetsplatsen och inom den närmsta kretsen. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans till andra människor. Rekommendationen gäller till och med den 31 oktober. 

Vaccination mot Covid-19 för barn mellan 12 år och 15 år

Det är en nationell rekommendation att alla elever ska erbjudas vaccination. Länsstyrelsen har samordningsansvar och en genomförandeplan håller på att utarbetas. Information om vaccination mot COVID-19 för barn mellan 12 år och 15 år publiceras löpande.