Information om Corona

Med anledning av både det globala läget, och de senaste uppgifterna i Sverige om coronaviruset vill vi informera och bidra med länkar till relevant information. Lärande hänvisar till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och även UD går ut med. Folkhälsomyndigheten följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset covid-19. Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vilka åtgärder som är relevanta att genomföra.

Information om Corona-läget FÖRSKOLA

Information om Corona-läget GRUNDSKOLA