Information om Corona

Med anledning av både det globala läget, och de senaste uppgifterna i Sverige om covid-19 vill vi informera och bidra med länkar till relevant information. Vi hänvisar till myndigheternas hemsidor såsom Folkhälsomyndigheten, UD, Vårdguiden och Krisinformation.se. Folkhälsomyndigheten följer noga händelseutvecklingen gällande covid-19. Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vilka åtgärder som är relevanta att genomföra.

Informationen uppdateras kontinuerligt

Senast uppdaterad: 4 februari 2022

Merparten av restriktionerna mot Covid-19 tas bort den 9 februari 2022

Mot bakgrund av att det förbättrade kunskapsläget, stabilitet inom vården och vaccinationstäckningen gör att restriktionerna mot Covid-19 tas bort den 9 februari 2022. Det är glädjande nyheter att se ljusning i tunneln. Vi kommer att behöva anpassa verksamheten efter det läge som råder på skolan om så behövs. Vi välkomnar ett mer normalläge i skolans värld och betonar avslutningsvis att pandemin inte är över riktigt än:

 • Måndag 7 februari återgår all undervisning till ordinarie schema i samtliga årskurser i de fall distans- och fjärrundervisning har bedrivits.
 • Att stanna hemma och inte gå till jobbet eller skolan om man har symptom gäller fortsatt.
 • Riskerna är fortsatt betydligt högre för svår sjukdom för de som inte är vaccinerade så rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för de ovaccinerade kommer ligga kvar. Att vara ovaccinerad ses dock inte som giltigt skäl att inte komma till skolan eller delta i undervisningen. 

Läs mer här: Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk

Information

Lärande och Magnetica Education följer myndigheternas rekommendationer. Mer information finns på myndigheternas hemsidor. 

Folkhälsomyndigheten

Region Stockholm

Anpassningar på våra skolor

 • Lärande och Magnetica Education följer myndigheternas rekommendationer. 
 • Närundervisning gäller på skolorna. Beslut om distans- eller fjärrundervisning kan fattas på enskilda skolor under en begränsad period om en stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande.
 • På Lärande och Magnetica Education genomförs riskbedömningar på varje förskola och grundskola. Anpassning kan ske lokalt, i linje med myndigheternas rekommendationer. Verksamheten kan anpassas mellan när-, fjärr- och distansundervisning/-arbete beroende på situationen i lägeskommunen eller på skolan. 
 • Vi underlättar möjligheten till noggrann handhygien för att begränsa smittspridning. Rutiner för handtvätt finns uppsatta i våra verksamheter. Extra tvål och handsprit finns tillgängligt.
 • Extra städning och desinficering genomförs.

Rutiner för att begränsa smittspridning

 • Håll avstånd – tvätta händerna och stanna hemma vid symtom.
 • Idrottsundervisning sker i så stor utsträckning som möjligt utomhus utan ombyte och dusch.
 • Matsalsrutiner
 • Hämtning och lämning av barn och elever sker utomhus.
 • Föräldramöten sker inte på plats i förskolan eller i skolan. 
 • Vi gör inte studiebesök.
 • Om möjligt genomförs utvecklingssamtal på distans/digitalt. 
 • Vi undviker att samla stora personalgrupper. 
 • Resor och konferenser undviks och måste en aktivitet genomföras sker det på ett genomtänkt och klokt sätt.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig. Rekommendationerna kring detta förändras inte den 29 september. Fortfarande gäller att du enligt smittskyddslagen är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. 

Vid misstänkt covid-19 bör man stanna hemma och undvika kontakter med andra människor, eftersom man inte kan veta om det beror på covid-19. Det gäller även om man haft covid-19 eller är vaccinerad. När en person i hushållet är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19 ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Den som tar testet stannar hemma i väntan på provsvar. Barn som inte uppvisar symtom på covid-19 kan gå till förskolan, skolan eller fritidshemmet.

Läs mer här: Om du eller någon i hushållet har blivit sjuk

Ändrade karantänsregler

Smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal, och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. Detta både på grund av att många är sjuka, vård av barn och på grund av förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter på grund av den relativt höga risken de har att utveckla covid-19.

Folkhälsomyndigheten bedömer att ett antal förändringar och undantag, som inte bedöms väsentligen öka risk för smittspridning, nu behöver göras från förhållningsregler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Gurgeltest

Coronasmittan sprids snabbt och ibland blir elever och lärare sjuka. Ett effektivt sätt att stoppa smittans spridning är att ta prov för covid-19 från personer som har träffat en smittad person. På så vis kan man snabbt upptäcka de som har covid-19 men som inte själva känner sig sjuka. Skolan erbjuder ett gurgeltest om en eller flera personer på en skola har fått Covid-19. Erbjudandet gäller för personer som går i förskoleklass eller är äldre. Med provtagningskitet som du får från skolan får du också ett brev som du ska läsa med dina föräldrar eller vårdnadshavare. Det är frivilligt att testa sig.

Läs mer här: Information om hur man göra ett gurgeltest

Rekommendation vid inresa i Sverige 

Fram till den 31 oktober rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden ska ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte. Testet bör tas så snart man kan efter ankomst, helst samma dag. Mer information finns på webbplatsen 1177.se Man behöver inte testa sig efter ankomst till Sverige om man enbart rest inom Norden, är fullt vaccinerad sedan minst två veckor eller har haft bekräftad Covid-19 det senast halvåret. Barn som är yngre än 6 år behöver heller inte testa sig efter ankomst till Sverige. 

I övrig gäller att man ska vara försiktig med vilka man träffar den närmaste veckan efter resan. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Är man smittad riskerar man att sprida smittan vidare, till exempel på arbetsplatsen och inom den närmsta kretsen. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans till andra människor. Rekommendationen gäller till och med den 31 oktober. 

Vaccination mot Covid-19 för barn mellan 12 år och 15 år

Det är en nationell rekommendation att alla barn mellan 12 år och 15 år ska erbjudas vaccination. Länsstyrelsen har samordningsansvar och en genomförandeplan har utarbetats och vaccination för barn mellan 12 år och 15 år har genomförts.