Frågor & Svar

Här kan du som elev eller vårdnadshavare ta del av de vanligaste frågorna och svaren.

Ska barn som varit i områden där smittan finns komma tillbaka till skolan? 

Om någon uppvisar symtom, även lindriga, ska man stanna hemma om man känner sig sjuk. Det är viktigt att inte besöka vårdcentraler och sjukhus, kontakt tas via telefon till 1177. Man ska oavsett symtom eller inte informera sin rektor om man varit i de riskområden som UD avråder resande till. Har man inga symtom kan man gå till skolan som vanligt.

En barn visar milda symtom i luftvägarna och är lite snuvig, ska hen gå hem? 

Det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sina sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet att man ska bidra till att minska spridningens omfattning. Så ja, man ska gå hem. Om personal på skolan ser barn med milda symptom på skolan, kontaktas barnets vårdnadshavare som ska hämta barnet.

Vad är milda symptom?

Milda symtom kan vara förkylning, halsont, snuva, hosta eller feber.

Varför låter ni inte alla barn genomgå en test för Covid-19? 

Skolan kan inte ställa krav på allmänna hälsoundersökningar av alla barn. Vi uppmanar de som uppvisar symtom att stanna hemma tills man är frisk och ytterligare två dagar. Är man orolig men inte uppvisar symptom kan man ringa 113 13.

Kan ni berätta om en smittad person varit på skolan? 

Sekretess gäller och de kan inte lämna ut några uppgifter om personliga förhållanden.

Hur skyddar ni er på skolan? 

Vi är extra noga med vår handhygien och pratar om hur en enkel åtgärd som att tvätta händerna ofta och noga kan vara väldigt effektivt. Möten, sammankomster och konferenser där personal träffas mellan förskolor och skolor sker digitalt för att begränsa smittspridning. Vi är även uppmärksamma på vår egen och andras hälsa. Det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Den enskilde har ett ansvar och om någon uppvisar symtom på såsom feber och andra influensaliknande symtom ska man vara hemma från förskolan och arbetet.

Är man testad positiv för covid-19, ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknande. Man ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna sig bättre för att anses vara smittfri. Har man vårdats på sjukhus tar det längre tid att bli smittfri och har man som symtomfri provtagits kan man bedömas som smittfri först sju dagar efter positivt prov, om man inte insjuknar.

Jag är sjuk men har inte någon annan som kan hjälpa mig att lämna och hämta mitt barn på skolan. Hur gör jag?

Barn som är symptomfria ska stanna hemma i karantän i sju dagar om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Jag är sjuk, ska jag hålla mitt barn hemma från skolan?

Ja, om du har testat positivt för covid-19. Barn som är symptomfria ska stanna hemma i karantän i sju dagar om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Kommer ni att ha föräldramöten med tanke på smittläget? 

Ja, information om förskolans verksamhet är viktigt, men föräldramöten genomförs digitalt. 

Min son/dotter/jag tillhör en av de identifierade riskgrupperna. Är det säkert för hen/mig att komma till förskolan/skolan?

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att man kan vara på förskolan om man är frisk. Om man är osäker och tillhör en riskgrupp så ska man diskutera det med sin läkare eller vårdinstans. Därefter med rektor på förskolan.

Vad händer om ni skulle behöva stänga skolor? 

Att stänga en förskola eller skola är ett beslut som fattas av huvudman eller regeringen. Huvudman ansvarar för att vidta adekvata åtgärder i de fall det skulle bli aktuellt. Vi förbereder oss för att detta kan hända och kommer att kontakta er i detta fall med vidare instruktioner.

Varför stänger ni inte skolor redan nu? 

Vi följer de expertråd som ges från Folkhälsomyndigeten, UD, Sveriges regering samt andra expertinstanser. Magnetica och Lärande har inte någon intern expertis när det gäller smittspridning eller smittbekämpning, därför följer vi riktlinjerna från bland annat Folkhälsomyndigheten. Just nu har vi fått rekommendationen att hålla förskolor och skolor öppna. Det är också rekommenderat att alla med symtom på luftvägsinfektion (även milda) stannar hemma tills de är helt friska samt två ytterligare dagar.