Kvalitet

Magneticas kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att nå de nationella målen för utbildningen. Att kontinuerligt planera, följa upp, analysera och utveckla utbildningen är grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån det som framkommer gör vi analyser tillsammans med rektorer, lärare och elever och sätter in olika utvecklingsinsatser utifrån behov som vi sedan följer upp och analyserar vidare. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer.

Kvalitetsrapport