Lärplattform

Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens. Under våren 2020 kommer vi implementera en ny gemensam digital lärplattform för att utveckla elevernas lärande.

Prion för förskolan

Med vår lärplattform Prion kan du som vårdnadshavare få inblick i barnens utveckling och lärande, samverka med förskolan och hantera närvaro.

  1. Ladda ner Prion i AppStore eller GooglePlay
  2. Klicka Logga in
  3. Klicka Logga in med e-post
  4. Skriv den e-post du angett till Magnetica
  5. Du skickas nu vidare för att verifiera dig med bank-id

Admentum för grundskolan

Med vår lärplattform Admentum får du en tydlig dokumentation och kan följa elevernas kunskapsutveckling. Du hittar all viktig information från skolan. Du kan också sjukanmäla ditt barn i Admentum samt boka tid för utvecklingssamtal.

Logga in