Lärplattformar

Vi arbetar strategiskt med att utveckla den digitala kompetensen i alla våra verksamheter. Skola och förskola är helt skilda verksamheter med olika behov både gällande funktioner och på gränssnitt. På den här sidan hittar du information och guider om våra lärplattformar, Prion för förskolan och Canvas, Lärande Skola och Admentum för grundskolan.

Prion för förskolan

Prion är en helhetsplattform för förskolan. Bland annat kan pedagoger dokumentera via bild, text och video. Genom appen kan vårdnadshavare följa sitt barns utveckling och lärande direkt i mobiltelefonen. Det är även ett enkelt sätt att snabbt nå ut med information till alla vårdnadshavare.

Kom igång med Prion

Med vår lärplattform Prion kan du som vårdnadshavare få inblick i barnens utveckling och lärande, samverka med förskolan och hantera närvaro.

 1. Ladda ner Prion i App Store eller Google Play
 2. Klicka Logga in
 3. Klicka Logga in med e-post
 4. Skriv den e-post du angett till Magnetica
 5. Du skickas nu vidare för att verifiera dig med Bank-Id

Vad Pion innebär för dig som vårdnadshavare

I Prion-appen kommer förskolan lägga upp bilder, texter och videos för att:

 • Skapa dokumentation om ditt barn som du kan följa via mobiltelefonen.
 • Delge dig förskolans utbildningsverksamhet på ett tidseffektivt sätt.
 • Snabbt nå ut med information.
 • Kunna ta del av avdelningens gemensamma dokumentation och generell information.


Canvas, Lärande Skola och Admentum för grundskolan

Canvas är Magneticas lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Här kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt.

Lärande Skola är en app som du laddar ned till din mobiltelefon. Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande på daglig basis. Du får pushnotiser när något nytt händer.

Admentum är Magneticas administrativa system. Här kan du bland annat se schema och skriftliga omdömen, och göra ledighetsansökningar.

Kom igång med Canvas

Canvas finns för att stötta ditt barn i sitt lärande och personliga utveckling och är platsen för vår kommunikation mellan hem och skola. Det ger oss fantastiska möjligheter tycker vi!

Varför Canvas?

 • Ditt barns personuppgifter hanteras i ett säkert system med tydliga rutiner för lagring och rensning.
 • Canvas skapar bästa möjliga förutsättningar för lärande.
 • Du får överblick över ditt barns utveckling.

Inloggning till Canvas

Inloggning till Canvas: https://login.magnetica.se/

Kom igång med Lärande Skola

För att underlätta för dig som är vårdnadshavare på någon av våra skolor har vi tagit fram en egen app som vi kallar för Lärande Skola. Varför heter den så? Jo, Magnetica är ju en del av friskolekoncernen Lärandegruppen och appen är en lösning som vi använder på alla våra skolor. 

Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande på daglig basis. Du får pushnotiser när något nytt händer! Genom appen kan du kommunicera direkt med skolan, men även se schema och återkoppling på uppgifter.

 Appen hittar du på App Store och Google Play - sök efter Lärande Skola. Här går vi igenom hur du kommer igång med appen, vilka olika delar den består av och hur de funkar.

Webbversionen av Canvas är det bästa alternativet för de tillfällen då du vill djupdyka i ditt barns skolgång genom att ta del av kursinnehållet, skolrummet eller annat som gör det lättare att stötta ditt barns lärande. Det är också det bästa alternativet för dig som ska registrera fritidsschema för ditt barn. 

I webbversionen finns en vänstermeny med bland annat alternativet “översikt” där du och ditt barn får en översiktsvy över planeringen för de ämnen som ingår under läsåret, i menyn finns även “kurser” där du kan välja att få information kring en specifik kurs. Under “kalender” ser du uppgifter och andra viktiga kalenderhändelser som rör ditt barns skolgång.

Vidare beskrivningar av de olika funktionerna i Canvas hittar du i skolrummet.

Så loggar du in

 1. Gå till http://login.magnetica.se
 2. Där väljer du alternativet "Logga in som vårdnadshavare"
 3. Välj Bank-Id för denna enhet eller annan enhet. Vid val av annan enhet, skriv in ditt personnummer och starta applikationen Mobilt BankID på aktuell enhet och verifiera. Där ska det stå "Jag identififierar mig hos Lärande i Sverige AB"

Så anmäler du frånvaro

 1. Väl inne på idagsidan finns en knapp som heter "Frånvaro"
 2. Trycker du på knappen "Frånvaro" kommer du till Admentum
 3. I Admentum anmäler du frånvaro

Så tar du dig till fritidshemmets yta i Canvas

 1. Väl inne på Idagsidan finns ett avsnitt som heter "Genvägar"
 2. Där hittar du en direktväg till fritidshemmet
 3. Här kan du ta del av öppettider, kontaktuppgifter och direktlänkar till registrering av fritidsschema för ditt barn.

Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande. En fördel med att använda vår app får du pushnotiser när något nytt händer, vilket gör det enklare för dig att hålla dig uppdaterad. Vi rekommenderar alltså att du använder appen för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer på skolan och snabbt kunna kommunicera med oss i personalen. Nedan följer en beskrivning av appen och hur du gör för att ladda ner den till din telefon.

I den översta vyn ser du en summering av ditt barns skoldag. Här hittar du följande: 

 • Tider för skoldagen 
 • Dagens lunch 
 • Mentor - för direktkontakt
  Din främsta kontaktperson är ditt barns mentor. Har du frågor eller funderingar som rör ditt barns skolgång rekommenderar vi dig därför att kontakta mentor.
 • Länk till schema för hela skolveckan 
 • Länk till frånvaroanmälan


Så gör du för att sjuk-/frånvaroanmäla ditt barn

 1. Klicka på länken "Frånvaro" 
 2. Om du har fler än ett barn så väljer du sen vilket barn det gäller 
 3. Välj Heldagsfrånvaro eller Frånvaro del av dag 
 4. Välj datum och ange start- och sluttid (om du valt Frånvaro del av dag) 
 5. Välj eventuellt anledning (du kan bara välja anledning om administratören har gjort mer än en anledning valbar) 
 6. Klicka spara för att fullfölja din frånvaroanmälan 

Frånvaroanmälan kan registreras för upp till 5 dagar i följd. Det går inte att lägga in frånvaroanmälan i efterhand. 

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven inte är myndig. 

För att sjuk-/frånvaroanmälan ska vara giltig gäller följande, med reservation för lokala skillnader mellan skolorna: 

 • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro varje dag eleven är sjuk eller frånvarande.
 • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro senast kl. 08:30. Om anmälan inte sker i tid måste vårdnadshavare/myndig elev kontakta mentor.

Att göra

Under den här sektionen samlas datumsatta händelser och uppgifter. 

Klicka dig enkelt framåt och bakåt i tiden med hjälp av pilarna i den här sektionen. 

Typer av händelser som visas: 

 • Datumsatta kalenderhändelser, tex information om friluftsdag, utflykter osv. 
 • Datumsatta sidor och uppgifter med inlämningsdatum 

Notiser

Under "Notiser" samlas olika typer av meddelanden och återkoppling på uppgifter. Innehållet under "Notiser" genererar en pushnotis från appen. 

Händelser som genererar en notis: 

 • Meddelanden från kurser/ämnen
  Dessa meddelanden skickas från läraren för respektive kurs/ämne.
 • Meddelanden från Mitt Lärande
  Dessa meddelanden skickas från mentor, och är kopplade till ett specifikt team. De har alltså ingen specifik ämneskoppling.
 • Meddelanden från Skolrummet
  Dessa meddelanden går ut till alla på hela skolan inklusive dig som vårdnadshavare. Meddelanden från skolrummet skickas ofta från skolledningen.
 • Återkoppling på uppgifter/inlämningar
  Återkopplingen görs av läraren för respektive kurs/ämne.

Genvägar

I appen hittar du direktlänkar till Canvas webbvy och den individuella utvecklingsplanen. 

Skolpanel

Informationen under den här sektionen styr skolan lokalt, här kan exempelvis portkod och länkar till läsårstider och ledighetsansökan visas.

Här visas veckans schema för ditt/dina barn.

Meddelande är funktionen för att ha direktkontakt med personalen på skolan. Nya meddelanden aviseras genom flagga på ikonen Meddelanden längst ner i appen Lärande Skola. Direktmeddelanden genererar också en pushnotis från appen.

Kom igång med Admentum

Admentum är Magneticas administrativa system. I Admentum kan du sköta det mesta av din kommunikation med skolan. I Admentum kan du bland annat:

 • Se schema
 • Läsa skriftliga omdömen och ta del av IUP (individuell utvecklingsplan)
 • Göra ledighetsansökningar
 • Registrera fritidsscheman

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven. Frånvaroanmälan ska göras senast 8.00.

Inloggning till Admentum

Inloggning till Admentum: https://login.magnetica.se/