Lärplattformar

Vi arbetar strategiskt med att utveckla den digitala kompetensen i alla våra verksamheter. Skola och förskola är helt skilda verksamheter med olika behov både gällande funktioner och på gränssnitt. På den här sidan hittar du information och guider om våra lärplattformar, Prion för förskolan och Admentum och Canvas för grundskolan.

Prion för förskolan

Prion är en helhetsplattform för förskolan. Bland annat kan pedagoger dokumentera via bild, text och video. Genom appen kan vårdnadshavare följa sitt barns utveckling och lärande direkt i mobiltelefonen. Det är även ett enkelt sätt att snabbt nå ut med information till alla vårdnadshavare.

Kom igång med Prion

Med vår lärplattform Prion kan du som vårdnadshavare få inblick i barnens utveckling och lärande, samverka med förskolan och hantera närvaro.

 1. Ladda ner Prion i AppStore eller GooglePlay
 2. Klicka Logga in
 3. Klicka Logga in med e-post
 4. Skriv den e-post du angett till Magnetica
 5. Du skickas nu vidare för att verifiera dig med bank-id

Information om Prion

Information om Prion Schema och frånvaro

Admentum och Canvas för grundskolan

Canvas är Magneticas lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Det är i Canvas all kommunikation mellan elev, undervisande pedagoger, eventuellt fritidshem och mentorer samlas. Admentum är Magneticas administrativa system. I de här båda systemen kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt.

Kom igång Admentum

I Admentums App kan du sköta det mesta av din kommunikation med skolan. När du loggat in första gången på webbsidan kan du även logga in i vår app. Du hittar appen i Google Play eller Appstore.

 1. Gå till www.admentum.se
 2. Gå till inloggningssidan och välj glömt lösenord
 3. Skriv in din mailadress som du som vårdnadshavare uppgett till skolan
 4. Du kommer få ett mail med användarnamn och lösenord
 5. Logga nu in med användarnamn och lösenord på www.admentum.se

Admentum finns också på webben. På webben får du tillgång till alla funktioner i Admentum. I Admentum kan du bland annat:

 • Se schema
 • Läsa skriftliga omdömen och ta del av IUP (individuell utvecklingsplan)
 • Göra ledighetsansökningar
 • Registrera fritidsscheman

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om ditt barn blir sjuk eller är frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla om eleven. Frånvaroanmälan ska göras senast 8.00.

Inloggning till Admentum

Inloggning till Admentum: www.admentum.se/

Information om Admentum

Kom igång med Canvas

För dig som är vårdnadshavare på någon av Magneticas skolor är det viktigt att få koll på hur Canvas funkar. Det är nämligen genom Canvas som vi på skolorna kommer kommunicera det som rör ditt/dina barns lärande. I Canvas kan du bland annat:

 • Se schema
 • Se läxor, uppgifter och återkopplingar

Har du fler än ett barn hos oss kommer du kunna följa dem i samma vy i Canvas. Detta för att underlätta för dig att överblicka dina barns skolgång.

Inloggning till Canvas

Inloggning till Canvas: http://login.magnetica.se/