Vi välkomnar tre nya biträdande rektorer till Magnetica

23 april 2020

Under mars och april månad tillträder tre nya biträdande rektorer på Magneticas skolor i Stockholm. Christina Moberg som har en bakgrund som låg- och mellanstadielärare, kommer att börja som biträdande rektor på Frestaskolan. Tina Wallin blir biträdande rektor på Odenskolan samt resurskolan Magneten. Tina har haft ett rektorsuppdrag i Uppsala under många år. Elias Merei som tidigare har arbetat som förstelärare med stort fokus på elever i behov av speciellt stöd tar över som biträdande rektor på Vikskolan.

Vi välkomnar tre nya biträdande rektorer till Magnetica

-Alla har en gedigen skolbakgrund och kommer med sina olika kompetenser inom områden som digitala läromedel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt styrning och ledning av skola, att bidra till Magneticas utvecklings- och kvalitetsarbete, säger Martin Åleheim, skolchef för Magnetica.

-Jag ser fram emot att tillträda min tjänst som biträdande rektor på Frestaskolan och att tillsammans med er få utveckla världens viktigaste verksamhet, nämligen skolan. Jag har under många år undervisat som lärare i låg- och mellanstadiet. Sen några år tillbaka har jag arbetat med digitala läromedel. Nu väntar jag med spänning på att komma tillbaka till skolans värld, säger Christina Moberg.

-Jag tillträder som biträdande rektor på Odenskolan i slutet av april. Jag kommer närmast från ett rektorsuppdrag på en mindre grundskola utanför Uppsala. Som person är jag positiv och driven. Jag försöker alltid finna möjliga utvägar hur svårt och omöjligt livet än kan te sig. Min övertygelse är att alla människor kan lära och utvecklas. Det handlar främst om att ge rätt förutsättningar, vilka vi utformar genom god samverkan mellan alla iblandade parter.  Det ska bli spännande att få lära känna er och jag ser fram emot att få lära och utvecklas tillsammans med er, säger Tina Wallin.

-Mitt namn är Elias Merei och jag är den nya biträdande rektorn på Vikskolan. Jag är legitimerad lärare som under större delen av karriären arbetat med elever i behov av särskilt stöd. Jag ser fram emot att få arbeta med er och tillsammans utveckla verksamheten. Jag tror på att alla elever vill lyckas, avslutar Elias.