Lärandes riktlinjer Coronaviruset

11 september 2020

Med anledning av både det globala läget, och de senaste uppgifterna i Sverige om coronaviruset vill vi informera och hänvisa till relevant information. I korta ordalag ökar vi vår kommunikation och hänvisning till sjukvård, kommun och relevanta myndigheter. Allteftersom läget utvecklar sig, hänvisar vi till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och även UD går ut med.

Lärandes riktlinjer Coronaviruset

Samlad information från Lärande

  • Riktlinjer för att begränsa smittspridningen.
  • Riktlinjer för elever eller personal som besökt riskområden. 
  • Riktlinjer för planerade skolresor eller APL utomlands
  • Vår övergripande riktlinje är att vi följer UD:s reserekommendationer. När/om rekommendationerna ändras så ändrar även vi våra rekommendationer.
  • Information från regeringen och Skolverket om vad som gäller vid stängning av skola.