Nu börjar vi använda Canvas

11 september 2020

Betydelsen av de digitala adminsystemen i skolan har aldrig varit mer aktuell än just nu. Tidigare i år bytte Magnetica och Lärandegruppen i Sverige, vinnaren av Guldtrappan 2019, adminsystem och gick över till Admentum. Nu tar vi ytterligare ett steg och implementerar Canvas.

Nu börjar vi använda Canvas

Under höstterminen 2020 kommer Magnetica börja använda en lärplattform som kallas Canvas. Canvas är ett verktyg och stöd för både elever och vårdnadshavare då lärplattformen möjliggör tillgång till planering, uppgifter, omdömen och feed back direkt med läraren. Canvas kommer därför bli navet för att leda och följa varje elevs lärande.

Magnetica och Lärandegruppen arbetar strategiskt för att utveckla den digitala kompetensen hos våra elever. Vi har valt IT-baserade system som stödjer undervisningen i varje enskilt klassrum och för varje enskild elev och som ger en bra informations- och kommunikationskanal med skolan för vårdnadshavarna. Magneticas administrativa system Admentum och Canvas har också en naturlig integration med varandra så det kommer bli enkelt för vårdnadshavare att vara i båda systemen.

Canvas finns för att stötta ditt barn i sitt lärande och personliga utveckling och Admentum gör så att kommunikationen mellan hem och skola fungerar bra.

– Canvas ger oss fantastiska möjligheter. Genom att följa gemensamma riktlinjer skapar vi tydlighet för elever och vårdnadshavare. Det blir också lättare att dela och använda material mellan skolor, säger försteläraren Linus Österholm som arbetat med att implementera Canvas tillsammans med Magneticas lärare.  

Den senast uppdaterade informationen hittar du här: http://login.magnetica.se/