Provisorisk bilväg till Vikskolan och förskolan Hagvidson Vik öppnar den 5 oktober

29 september 2020

Den 5 oktober kommer byggherrarna för Wijk Oppgård att släppas in i området varför byggtrafiken på Viravägen kommer att öka. Det pågår även schaktarbete längs Viravägen. Viravägen är än så länge inte avstängd för biltrafik men att köra där ihop med tung trafik sker på egen risk och stor hänsyn behöver tas till både skyddade och oskyddade medtrafikanter.

Provisorisk bilväg till Vikskolan och förskolan Hagvidson Vik öppnar den 5 oktober

Wijk Oppgård

I Brunnby-Vik planeras ett nytt bostadsområde: Wijk Oppgård. Området är planerat som en trädgårdsstad med blandning av villor, radhus, kedjehus och parhus. Totalt kommer ca 150 nya bostäder att byggas.

Ny skola

Kommunen kommer att bygga en ny skola och en idrottshall norr om Viksskolan. Skolan ägs av kommunen men drivs av Lärandegruppen i Sverige AB och dess dotterbolag Magnetica. När den nya skolan är färdig kommer den befintliga skolan att rivas. Samma huvudman som driver den idag kommer fortsätta driva den efter flytten till de nya lokalerna. Den nya skolan kommer ha plats för upp till 420 elever i årskurs F-6. Byggstart för den nya skolan är planerad till tidigast andra halvan av 2021. 

Provisorisk väg

Den 5 oktober kommer byggherrarna för Wijk Oppgård att släppas in i området varför byggtrafiken på Viravägen kommer att öka. Det pågår även schaktarbete längs Viravägen. Viravägen är än så länge inte avstängd för biltrafik men att köra där ihop med tung trafik sker på egen risk och stor hänsyn behöver tas till både skyddade och oskyddade medtrafikanter.

Som bilburen besökare eller personal till skolan eller förskolan rekommenderar kommunen att du från och med 5 oktober börjar använda den provisoriska vägen från Brunnbyvägen till den nya tillfälliga parkeringen.

Det finns plats längs den provisoriska vägen att stanna till och släppa av eleverna. Vändplanen är till för att vända, inte för att stanna. Parkeringen får användas av besökare och personal till både skolan och förskolan. Vänligen respektera skyltningen.

Tänk på att ni som använder vägen utgör barnens trafikmiljö. Kommunen uppmuntrar till att gå eller cykla till skolan och förskolan.

Mer information

Vid frågor, kontakta Väsby Direkt, 08-590 97 000.

Mer information om byggprojektet Wijk Oppgård hittar du här: www.upplandsvasby.se/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt/wijk-oppgard