Lärandes riktlinjer covid-19

3 augusti 2021

Med anledning av både det globala läget och de senaste uppgifterna i om covid-19 vill vi informera och hänvisa till relevant information hos sjukvård, kommuner och relevanta myndigheter. I linje med hur läget utvecklar sig i Sverige anpassar vi våra verksamheter för att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället.

Lärandes riktlinjer covid-19