Elever från Vikskolan flyttar till Grimstaskolan

12 april 2021

Nya Viraskolan som planeras ersätta Vikskolan kommer att bli en F-6-skola med två parallellklasser och i samband med detta har en möjlighet öppnats för högstadieelever som går på Vikskolans enparallelliga högstadium som är under avveckling. Möjligheten innebär en flytt till annat högstadium och avveckling av Vikskolans högstadium snabbare än det först var tänkt.

Elever från Vikskolan flyttar till Grimstaskolan

Alla elever som till hösten börjar årskurs 7 och 8 kan tas emot på Grimstaskolan i Upplands Väsby Kommun. Blivande åk 9 kommer att kunna gå kvar sitt sista läsår på Vikskolan läsåret 21/22 för att fullfölja sin grundskoletid inom Magnetica.

– Att gå på Grimstaskolan är den absolut bästa lösningen för våra högstadieungdomar som har flera år kvar av sin högstadietid, medan det för niorna är bättre att fullfölja skolgången på Magnetica. På Grimstaskolan erbjuds ett mer gynnsamt sammanhang för elevernas utveckling. Ett högstadium med en parallell är en utmaning för att erbjuda eleverna det sammanhang, kvalitet och den utveckling de har rätt till. Vi är mycket tacksamma över att kommunen och Grimstaskolans ledning hjälpt oss med denna lösning för elevernas skull, säger Kerstin Jakobsson Hallén Vd på Magnetica Education AB. 


-I våra kommunala verksamheter är alla barn och unga i Upplands Väsby välkomna. I detta fall är vi synnerligen nöjda med att erbjuda en lösning som medger plats på en och samma enhet. I samförstånd med Magnetica har vi tagit fram en lösning där elevernas fortsatta lärande och utveckling är i fokus, säger Mikael Larsson, verksamhetschef i Upplands Väsby kommun.


Våra elever och vårdnadshavare får information via mail och telefon idag 12 april. I mail till vårdnadshavare finns mer information med kontaktuppgifter och när vi lättast går att nå för eventuella frågor. Här har vi identifierat några frågor på förhand som du kan får svar på här.
Här finner du svar på frågor.