Byggstart för Nya Viraskolan

12 november 2021

Under våren 2022 är det dags för byggstart för Nya Viraskolan som beräknas stå klar hösten 2024. När Viraskolan är färdig kommer den befintliga Vikskolan att rivas och eleverna som går på Vikskolan kommer då att flytta in i nya lokaler.

Byggstart för Nya Viraskolan

Viraskolan

I Brunnby-Vik planeras ett nytt bostadsområde: Wijk Oppgård. Området är planerat som en trädgårdsstad med blandning av villor, radhus, kedjehus och parhus. Totalt kommer ca 150 nya bostäder att byggas. Kommunen kommer även att bygga en ny skola och en idrottshall norr om Vikskolan. Skolan ägs av kommunen men drivs av Lärandegruppen i Sverige AB och dess dotterbolag Lärande förskolor och grundskolor AB som är huvudman för Magnetica-skolorna. När den nya skolan är färdig kommer den befintliga Vikskolan att rivas. Den nya skolan kommer ha plats för upp till 420 elever i årskurs F-6. Byggstart för den nya skolan är planerad till våren 2022.