Så arbetar vi med Lärandemodellen för grundskolan på Odenskolan.

26 augusti 2022

Nu i höst kommer elever på grundskolorna inom Lärande att mötas av en ny satsning med fokus på meningsfullt lärande, närvarande lärare och inspirerande lärmiljöer. Vi har pratat lite mer med Christina Wallin som är rektor på Odenskolan kring hur de arbetar med detta.

Så arbetar vi med Lärandemodellen för grundskolan på Odenskolan.

Hur kommer dina elever att märka av den nya satsningen till en början i höst skulle du säga?
En fördel för våra elever är att de får tillgång till bättre lärmiljöer som är mer varierade men samtidigt tydligt avgränsade per team. En annan fördel är att de får nya scheman som förhoppningsvis blir lättare att förstå för eleverna. En tredje fördel hoppas jag ska bli att eleverna upplever undervisningen som ännu mer meningsfull.


Vad är det bästa med Odenskolan?

Det bästa enligt mig är positiv och engagerad personal samt elever som vill vara i skolan. 


Vad tycker du är det roligaste med att arbeta som rektor?
Alla möten med människor som ständigt lär och utvecklas tillsammans.


Vilka är de viktigaste ingredienserna för att skapa framgång för elever och personal?
Jag skulle säga att det är att skapa trygghet, engagemang, lärande, positivitet och delaktighet.