Ställ dig i kö

Här kan du som är intresserad av oss ställa dig i kö till någon av våra skolor i Upplands Väsby. Din ansökan är inte bindande, men den är grunden för vår fördelning av platser. Turordningen styrs dels av vilket datum du registrerar din ansökan och dels av eventuella syskonförturer.

Ställa sitt barn i kö

För att ett barn ska kunna erbjudas plats på skolan måste elevens vårdnadshavare först ställt sitt barn i kö. Varje skola har sin egen kö. Det betyder att om en vårdnadshavare är intresserad av till exempel både Frestaskolan och Odenskolan inom Magnetica, måste hen ställa sitt barn i två köer, en till varje skola. Barn kan ställas i kö så snart de har ett personnummer och till en skolstart långt fram i tiden. Vårdnadshavare kan endast ställa sitt barn i kö till befintliga årskurser på de olika skolorna. Ställ dig så snart som möjligt i vår kö till den eller de skolor som du önskar för ditt barn, du behöver inte vänta på att kommunens skolval öppnar. Kom ihåg att du från den 24 januari till den 11 februari också måste göra ett aktivt skolval till kommunen i kommunens e-tjänst. 

Urvalskriterier

För att bli antagen till någon av våra grundskolor utgår vi från urvalskriterierna:

  • Ansökningsdatum
  • Syskonförtur

Ansökningsdatum är när i tiden man ansökte. Ju tidigare desto större chans att bli antagen. Vid ansökan registreras både datum och tidpunkt. 

Syskonförtur är när man syskon som redan går på skolan har man förtur. Med syskon menas barn som uppfyller ett eller båda av följande krav:

  • Har en- eller två gemensamma vårdnadshavare
  • Är folkbokförda på samma adress

GDPR

Genom att ställa dig i kö samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. Enligt GDPR ska du som registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandling avses här insamling, registrering och lagring. Genom registrering ges ett skriftligt medgivande till lagring. Uppgifterna går att begära ut samt att begära att de tas bort.

Köhantering

Köhanteringen sköts i systemet Admentum, länken till ansökan på respektive skola finner du nedan. Det är vårdnadshavarna själva som via den länken ansöker till respektive skola. När du vill göra en ansökan måste du först skapa ett konto i systemet. Med kontot kan du sedan logga in på för att göra ändringar och se status på er ansökan.

Om en vårdnadshavare exempelvis vill efteranmäla syskon kan de göra detta direkt i systemet genom att logga in med sina inloggningsuppgifter. Det går också bra att göra ändringar i själva ansökan, exempelvis önskat år för skolstart eller adress. Observera dock att ändringar för skolstart inte kan göras om barnet/barnen redan har blivit erbjuden en plats.

Om ni som vårdnadshavare har blivit erbjuden plats för ert barn och tackar nej förlorar ni er plats och erbjudandet går istället vidare till nästa person i kön. Ni måste svara på erbjudandet inom sju dagar från den dag du mottagit det. Finns två vårdnadshavare måste båda svara på erbjudandet inom svarstiden. Väljer ni att inte svara innebär det att ni tackar nej till platsen. Om en vårdnadshavare senare skulle ångra sig och vill ställa sig i kön igen måste ni göra en ny ansökan och får då ett nytt startdatum.

Om en vårdnadshavare har glömt sitt lösenord kan du klicka på "glömt lösenord" och få instruktioner via mejl om hur de går vidare. Om ni skulle ha glömt vilken mejladress som du har registrerat så kan du kontakta skolan.

Grundskolor

Här kan du registrera ditt barn. För att göra en anmälan krävs det att du registrerar ett konto, med din e-postadress som användarnamn. Om ni är två vårdnadshavare ska bådas uppgifter lämnas i ansökan. Tänk på att uppge din privata e-postadress. Risken finns annars att du har bytt  arbete eller e-postadress när eventuellt erbjudande skickas i framtiden och att du då missar viktig information. Var noga med att kontrollera att stavningen blir korrekt eftersom e-postadressen används för viss kommunikation, t.ex. antagningsbesked. Var noga med att skriva barnets personnummer (åååå-mm-dd), e-post, telefon, adress samt uppgifter om tidigare skola och eventuell önskad inriktning. Om du byter e-postadress under tiden som ditt barn står i kö så kom ihåg att uppdatera köansökan med din nya e-post. Har du frågor är du välkommen att kontakta skolan.

Resursskolan Magneten

Resursskolan Magneten är öppen för alla elever i förskoleklass och grundskola. Skolan tillämpar anmälningsdatum som urvalsgrund för mottagande av nya elever. Tillståndet från Skolinspektionen innebär dock en begränsning i mottagandet genom att skolan riktar sig specifikt till elever med behov av särskilt stöd. Det innebär att pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och annan dokumentation om elevens tidigare skolgång ska lämnas vid ansökan till skolan så att beslut om mottagande kan fattas. En förutsättning för att skolan ska kunna ta emot eleven är att skolan kommer överens med hemkommunen om finansiering.

Tidplan skolval 2022

Skolansökningsperiod i Upplands Väsby 24 januari 2022 - 11 februari 2022

Skolansökan till förskoleklass och årskurs 6 pågår från måndag 24 januari till och med fredag den 11 februari 2022. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden.

Båda vårdnadshavarna måste ansöka om skolplacering

För att skolansökan ska gå vidare är det viktigt att båda vårdnadshavarna gör valet av skolplacering hos Magnetica och i Upplands Väsby kommuns e-tjänst. Är vårdnadshavare inte folkbokförda i Upplands Väsby kommuns görs skolansökan enbart till Magnetica.

Sista ansökningsdag

Skolansökan öppnar måndag 24 januari och stänger fredag 11 februari.

Förskola och fritidshem

I Upplands Väsby finns möjlighet att söka förskola, pedagogisk omsorg för yngre barn och fritidshem för skolbarn. För barn mellan 0-5 år finns också en öppen förskola.