Varför Magnetica

Magnetica är en del av Lärandegruppen i Sverige AB. I allt vi gör utgår vi från en värdegrund som avser hela verksamheten - såväl elever som medarbetare. Magnetica har verksamhet från förskola, förskoleklass och fritidshem till åk 5. Aktiva elever som vill, kan och vågar är vår målbild för verksamheten och för att skapa förutsättningar för att nå dit följer vår pedagogik som en röd tråd hela vägen, där innehållet anpassas för varje ålder och behov.

Vi är bra på att möta alla elevers behov. Det gör vi genom att anpassa undervisningen, utveckla arbetssätt och förhållningssätt, pröva specialpedagogiska metoder och utveckla arbetssätt och förhållningssätt. Vi har gemensamma, strukturerade arbetssätt för hur vi tränar elevers samarbetsförmåga.

Vårt kärnvärde "team" har en särställning inom Magnetica. Vi jobbar alltså i team istället för vanliga klasser. Teamarbetet är ett sätt att öva på förmågan att samarbeta och skapa framgång tillsammans. Att jobba i team är något våra elever alltid kommer ha nytta av, i skolan och på fritiden, nu och i framtiden. Det betyder att eleverna får träna på hur de löser problem på ett mer nyfiket och kreativt sätt tillsammans. De får tänka och reflektera, ta reda på fakta, diskutera och ifrågasätta i samarbete med varandra. De får också lära sig att testa olika idéer, för att komma fram till den bästa lösningen!

Vi arbetar strategiskt med att utveckla den digitala kompetensen i alla våra verksamheter. Skola och förskola är helt skilda verksamheter med olika behov både gällande funktioner och på gränssnitt.