Våra hörnstenar förskola

Med meningsfullt lärande, närvarande pedagoger och inspirerande miljöer utforskar vi världen. Tillsammans.  Förskolan är det första steget på utbildningstrappan där vi lägger grunden till livslång nyfikenhet och glädje i lärandet. På våra förskolor upptäcker vi nya saker varje dag genom leken och lärandet, medskapandet och medforskandet. Hos oss bildar omsorg, trygghet, utveckling och lärande en helhet.

Meningsfullt lärande
Teman och projekt stärker barnens förmåga att samarbeta och utforska både enskilt och i grupp samt att det hjälper barnet att få syn på sina egna lärprocesser och berikar lärandet. Och möjligheterna stannar inte där. Måltider, blöjbyte, promenader, samlingar och utomhuslek – varje stund tillsammans är ett tillfälle för lärande. Att barnen får chansen att öva, pröva och erövra kunskap gör lärandet spännande och intressant.

Närvarande pedagoger
På Lärande Förskola kommer trygghet och kvalitet alltid på delad första plats. Våra kompetenta och engagerade pedagoger finns hela tiden med som medforskare, stöd och inspiratörer. Lyhört fångar de upp barnens initiativ och intressen, och passar på att lyfta in ny kunskap i leken och lärandet.

Inspirerande lärmiljöer
Huset och gården är vårt pedagogiska rum där allting är genomtänkt för att stimulera nyfikenhet och upptäckarglädje. Inomhus finns aktivitetshörnor som främjar barnens utveckling och lärande. Materialet finns i barnens höjd för att barnen ska kunna ha delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan. Utomhus får barnen använda alla sina sinnen och få frisk luft på köpet. Vi brukar säga att närmiljön är vår lärmiljö som vi nyttjar på många olika sätt.