Våra hörnstenar grundskola

Samhällsutvecklingen kräver att även skolan utvecklas. I höst kommer elever på grundskolorna inom Lärande att mötas av en ny satsning med fokus på meningsfullt lärande, närvarande lärare och inspirerande lärmiljöer. Förhoppningen är att det ska leda till trygga individer som stimuleras i sina ambitioner och når sina mål.

Meningsfullt lärande
Vi förespråkar ett helhetstänkande som startar redan i förskoleklass, eleven arbetar i ämnesintegrerade uppdrag och team och får då en större förståelse för hur de olika ämnena kan vävas samman. Det blir motiverande och engagerande för såväl elever som lärare.

Närvarande lärare
Närvarande lärare är viktigt för trygghet och resultat. Våra lärare arbetar i lärarteam med två lärare eller fler. Teamläraren är tillsammans med eleverna under hela dagen och undervisar inte i något annat team.

Inspirerande lärmiljöer
Inspirerande lärmiljöer ger bra förutsättningar för goda samarbeten. Vår miljö ska på bästa sätt stödja arbete i grupp eller individuellt. Miljön skapar fokus och lugn samt bidrar till mindre stress. På Lärande räknar vi i detta in den digitala miljön, den fysiska omvärlden och den sociala miljön.